About Me

czech-girl
Liz, the girl from Brno.

I’m Liz and I was born and raised in Brno in the Czech Republic. I’m starting this blog to document the current and future travels of me and my friends, and hopefully I’ll have a lots of entertaining stories to tell concerning adventures yet to come. Although this blog is called Brno Ubytovani (translation: Brno Accommodations – I took it over from a real-estate friend of mine since it was just gathering dust), I think of it as the rest of the world providing accommodations to a girl from Brno.

Jsem Liz a já jsem se narodil a vyrůstal v Brně v České republice. Začínám tento blog dokumentovat své současné i budoucí cesty, a doufejme, že bude mít spoustu zábavných příběhů o dobrodružství teprve přijde. I když tento blog se nazývá Brno Ubytovani (překlad: Brno ubytování – vzal jsem to přes od realitní kamarádem, protože to bylo jen sedá prach), myslím, že to jako zbytek světa poskytuje ubytování s dívkou z Brna.